ČOV obce Tavíkovice

ČOV - 650 EO

Realizace 2018

Investor: Obec Tavíkovice, Tavíkovice 1, 671 40 Tavíkovice