INTENZIFIKACE ČOV Hostěradice

ČOV - 2.800 EO

Realizace 2015

Investor: Svazek Kanalizace - Hostěradice, Skalice, Morašice