KANALIZACE Stránecká Zhoř - Kochánov s napojením na ČOV Měřín

Kanalizace: 8.544 m

Realizace 2019

Investor: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko