MODERNIZACE A INTENZIFIKACE ČOV Rájec-Jestřebí

ČOV - 4.300 EO

Realizace 2021

Investor: Město Rájec-Jestřebí, 679 02 Rájec-Jestřebí